LEVARBIO

Helsingin yliopisto


HAMK 
SYKE 

Helsingin yliopistosta hankkeessa ovat mukana ympäristötieteiden laitoksen ympäristöekologian osasto ja elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos. Ympäristötieteiden laitoksella on tehty mikroleviin liittyvää tutkimustyötä vuosia, sekä perus- että soveltavan tutkimuksen alueella. Elintarvike- ja ympäristotieteiden laitoksen keskeistä osaamisaluetta on  elintarvikekemia.


HAMKista hankkeeseen osallistuu biotalouden tutkimusyksikkö ja sen tutkimusryhmät: Biojalostamoprosessit ja Järkivihreä maatila.


SYKE on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua.